Zasady, którymi kieruję się jako coach

Zasady, którymi kieruję się jako coach

Jasno zdefiniowane zasady pomagają w określeniu ram współpracy. Możesz mieć większą pewność, jeśli wiesz jakie reguły obowiązują w tej grze. Piszę ten artykuł, żeby przedstawić Ci zasady jakimi się kieruję w roli coacha. Chcę, żebyś był świadom jak pracuję i na co Ty w roli klienta możesz liczyć.

Obowiązuje mnie Kodeks Etyczny Coacha, który z jednej strony daje pewne zobowiązania, a z drugiej pewne przywileje. Przeczytaj poniższe 10 zasad, o które dbam w mojej praktyce coachingowej. Dzięki temu jako Klient będziesz wiedział, czego możesz oczekiwać w naszej relacji coachingowej.

 

10 zasad Kodeksu Etycznego Coacha:

 

1. Zawsze pamiętaj o tym, co jest celem twojej pracy z Klientem, trzymaj się granic tego, na co  się z nim umówiłeś.

Zawieramy ze sobą kontrakt jasno określający zasady naszej współpracy.

 

2. Twoim sukcesem jest sukces Klienta. Trzymaj się w cieniu.

Pracując razem wspieram Cię w poszukiwaniu właściwej dla siebie drogi, pozostawiając Ci wybór. Nie działam za Ciebie, nie podaję gotowych rozwiązań.

 

3. Nigdy nie obiecuj Klientowi tego, co nie jest możliwe do osiągnięcia.

Nie podejmuję się prowadzenia procesu coachingowego jeśli Ty jako klient nie przejmujesz odpowiedzialności za własny rozwój i decyzje.

 

4. Zachowaj respekt dla autonomii Klienta i własnej.

Ne narzucam Ci swoich poglądów, wartości, przekonań ani nie udzielam rad. Nie daję Ci informacji wykraczających poza moje kompetencje.

 

5. Bądź rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej. Twoje opinie i komentarze mają zawsze wpierać klienta w znajdowaniu rozwiązań.

Monitoruję postępy jakie czynisz. Udzielam Ci rzetelnej informacji zwrotnej na temat Twoich postępów opartej na faktach, a nie na ocenie.

 

6. Bądź dyskretny w sprawach dotyczących Klienta.

Nie ujawniam bez Twojej zgody informacji o Tobie ani o procesie coachingowym. Obowiązuje mnie zasada poufności.

 

7. Podejmuj się tylko takich zadań, do których czujesz się przygotowany.

Stosuję z namysłem i ostrożnością, dbałością o Twoje dobro i poszanowaniem Twojej godności wszystkie znane mi techniki, narzędzia i procedury.

 

8. Pamiętaj o stałym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności.

Jestem świadoma, że wspieram Cię w Twoim rozwoju. Dlatego stale dbam, by stawać się jeszcze lepszą, bardziej kompetentną i przygotowaną do nowych wyzwań.

 

9. Bądź przyzwoity, działaj na rynku uczciwie, nie podważaj kompetencji  innych coachów.

Uczciwie i rzetelnie wykonuję swoją pracę, z szacunkiem wobec Ciebie i innych osób pozostających w coachingu, jak i wobec osób, z którymi współpracuję.

 

10. W sprawach materialnych zachowaj przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Zachowaj równowagę między tym co dajesz i tym, co bierzesz.

Nie mam prawa celowo wykorzystywać jakiegokolwiek aspektu relacji pomiędzy mną a Tobą w celu uzyskania przewagi lub korzyści osobistych, zawodowych albo finansowych.

 

 

Jak brzmią Ci te zasady? Chciałbyś budować współpracę opartą na takich regułach? Więcej o mnie i mojej działalności na profilu Time4Change. Napisz do mnie i również daj się poznać.

Artykuł napisany na podstawie Kodeksu Etycznego Coacha Izby Coachingu.

 

Facebook Comments